Medlemsinformation

Årsmöteshandlingar 14 mars 2019Årsmöten

Posted by Webbmaster Sat, April 13, 2019 09:41:09

Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmötet 2019-03-14
i klubbstugan vid Kälby.Verksamhetsberättelse 2018.Ekonomiska berättelser 2018.Revisionsberättelse 2018.Verksamhetsplan för 2019.Resultatbudget för 2019.Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019-03-14.Höstmötet 2018-10-25Information o notiser

Posted by Webbmaster Mon, November 26, 2018 16:13:35

Minnesanteckningar från Höstmöte i Eskilstuna Djurskyddsförening 2018.

Datum: 2018-10-25 kl. 18.30
Plats: Föreningenslokalen i Kälby
Närvarande: Drygt 20 adressbärande medlemmar kom av de 291 som kallats via brev eller e-post. Dessutom annonserades på föreningens hemsida.

Ordförande Eirik Isene öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna och då speciellt kvällens föredragshållare Kent Holmberg.

Kent Holmberg som är bosatt i Näshulta är till vardags egenföretagare inom IT branschen. Men han har sedan länge haft ett stort intresse för vilda djur och fotografering av dessa. Detta har han fått göra genom alla sina resor till bland annat Svalbard, Canada, Indien och framför allt Afrika som han nyligen var hemkommen från.

Kvällens föredrag handlade om hans resa till Kenya 2016 där fyra av de stora parkerna och naturreservaten besöktes. Han berättade om äventyret till sina fantastiska och knivskarpa djurbilder. Ett spännande föredrag som uppskattades mycket av deltagarna med tanke på de många och långa applåderna. Ett stort tack till Marie-Louise (Lollo) Arnell som bokat och sponsrat föredraget.

Efter föredraget serverades det kaffe och smörgåsar för 40-50 kr innan Eirik berättade om aktuella händelser i föreningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsgruppen (Eirik) haft en genomgång (besiktning) av lokaliteterna vid Kälby och då kom man fram till att kommunen kommer att åtgärda en del brister såsom fönsterbyten, takmossa mm.
I dagsläget har ännu inget åtgärdats.

Med anledning av att Polisens ansvar för djurskyddsärenden övergått till Länsstyrelsen från den 1 juni 2018 så gick Länsstyrelsen i Södermanland ut med en upphandling till
de lokala djurhem som innehar § 16 tillstånd vilka då skulle kunna transportera och ta emot tamdjur som omhändertagits. För vår del då katter. Vi lämnade då bara in en intresseanmälan vilket senare, efter lång korrespondens, resulterade i ett ramavtal.

En lång kravlista från deras sida. Krav som skulle göra att vi behövde särbehandla ”deras katter” mot vår policy.

Dessutom kräver de att vi måste momsregistrera oss trots att vi enligt Skatteverket är en allmännyttig ideell förening utan vare sig F-skatt eller momsskyldighet.

Avtalet, som skulle vara på ett år, har styrelsen efter övervägande nu hoppat av och vi får istället se hur nästa års upphandling kommer att se ut.
Nu går uppdraget i stället enbart till Vallentuna kattcenter AB som var den andra av oss två som svarat på upphandling för Södermanland när det gäller katter.

Eirik avslutade sedan mötet.

För anteckningarna
Nils-Erik TanderstenÅrsmöteshandlingar 15 mars 2018Årsmöten

Posted by Webbmaster Mon, April 23, 2018 16:11:41

Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmötet 2018-03-15
i klubbstugan vid Kälby.Verksamhetsberättelse för 2017.Ekonomiska berättelser för 2017.Revisionsberättelse för 2017.Verksamhetsplan för 2018.Resultatbudget för 2018.Protokoll från det konstituerande styrelsemötet samma dag.

Raija lämnar styrelsen för NorrlandInformation o notiser

Posted by Webbmaster Thu, August 24, 2017 00:50:50

Blog image

Raija Törnqvist har tillsammans med sin man Torbjörn alltid haft en stark önskan om att flytta och bosätta sig i Norrland. Dom har nu tagit det gemensamma beslutet att se till att förverkliga dessa drömmar.

Raija har nu därför begärt entledigande från sitt styrelseuppdrag från och med den 22 augusti för att i stället lägga all sin energi på deras Norrlandsäventyr.

Raija, som varit med sedan 2007, har haft många strängar på sin lyra under alla dessa år. Nu senast så har hon fungerat som administratör för vår Facebooksida, varit ansvarig för boxfaddrarna samt administrerat försäljningen av kalendrarna. Arbetsuppgifter som nu får tas över av andra. Hon har även som duktig fotograf fotat katterna till kalendern under flera år. Virkat och skänkt myntamöss, bollar, disktrasor som vi kunnat sälja vid våra aktiviteter. Hon har dessutom även varit medlem i Djurhemsgruppen vid Kälby och har upplåtit sitt hem, som jourhem, för att livnära och uppfostra åtskilliga moderslösa kattungekullar innan de varit mogna för omplacering.

Vi tackar nu Raija för allt detta och hoppas att hon och Tobbe nu hittar en riktigt mysig plats där uppe där de kan slå ner sina bopålar.

Eskilstuna Djurskyddsförening

PersonalförändringarInformation o notiser

Posted by Webbmaster Fri, August 04, 2017 16:34:27

Den 28 juli tackade styrelsen och djurhemsgruppen av Anita Jonsson och Yvonne Svedelius Jervanius som nu går i pension. Två mycket duktiga djurskötare som varit oss trogna länge. Yvonne slutade 1 augusti men Anita kommer att jobba augusti ut.

Ett stort tack till er!

Blog image
Vi har nu förstärkt med en ny djurskötare, Sandra Broberg 31 år, som kommer att jobba tillsammans med Anne Norén.
Blog image
Bondgårdens djur på Julita den 1 juli 2017Information o notiser

Posted by Webbmaster Tue, July 11, 2017 16:45:20

Den 1 juli var vi och visade upp oss och sålde lite småprylar på temadagen "Bondgården djur" vid Julita. Lite småblåsigt vid Öljarens strand men annars bra och soligt väder. Vi som var där, Nisse med fru, Eirik, Anita, Britt-Marie, Gudrun och Lollo.

Intill oss fanns bland annat dessa alpackor som blir allt vanligare bland bondgårdens djur. Lite för exotiskt kanske för oss som är lite äldre.

Pettson och Findus var där och provade på fårklippning.

Blog image
Blog image
Blog image

Årsmöteshandlingar 15 mars 2017Årsmöten

Posted by Webbmaster Tue, April 11, 2017 20:32:05

Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmöte 2017-03-15
i Klubblokalen vid Kälby.Verksamhetsberättelse för 2016.Ekonomiska berättelse för 2016.Revisionsberättelse för 2016.Verksamhetsplan för 2017.Resultatbudget för 2017.Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet.Höstmötet 2016Information o notiser

Posted by Webbmaster Sat, October 29, 2016 09:19:54

Referat från Höstmötet i Djurskyddet Eskilstuna 2016-10-13

Torsdagen den 13 oktober hade Djurskyddet Eskilstuna sitt årliga höstmöte för föreningens medlemmar. Tidigare år har vi lånat olika lokaler, men detta år hade det bestämts att vi skulle vara på Kälby då förra årets Höstmöte lockade så få medlemmar att en större lokal skulle vara onödig. Vi hade även övervägt att helt strunta i höstmötet, men vid Årsmötet föreslog en av våra medlemmar att vi skulle vara på Kälby, och att det skulle vara anmälningsplikt. Sagt och gjort. Så detta års Höstmöte lockade 33 medlemmar totalt.

Mötet inleddes med att föreningens ordförande, Eirik Isene, hälsade alla välkomna och sade några ord om hur det var tänkt att mötet skulle läggas upp. Vi hade två punkter på programmet. Det var tänkt att en av våra medlemmar skulle ha varit med och visat bilder från en resa till Afrika där hon besökt ett reservat för bergsgorillor, men tyvärr fick denna medlem förhinder. Förhoppningsvis kan hon komma och berätta vid ett annat tillfälle.

De övriga två punkterna handlade dels om vårt beslut att lämna Djurskyddet Sverige, dels en information om hur vi driver vårt djurhem, då Maude Larsson i styrelsen vid samtal med en av våra medlemmar, upptäckte att denna medlem inte var medveten om att vi har anställd personal som sköter katthemmet på vardagarna. Därför bestämdes att Eirik med hjälp av diagram skulle visa vilka intäkter och utgifter föreningen har. Vilket även gjordes.

Därefter togs Höstmötets viktigaste punkt upp, vilket även aviserats i kallelsen till mötet, nämligen beslutet att lämna Djurskyddet Sverige. Vi ville ha våra medlemmars godkännande för detta. Orsaken är att Djurskyddet Sverige vid årets Stämma bestämde att ett gemensamt medlemsregister som administreras av Djurskyddet Sverige ska införas. Detta innebär att de lokala föreningarna förlorar kontrollen över sina medlemsregister. Vi ansåg detta vara fel och att de föreningar som ville och kunde även fortsättningsvis skulle sköta sina egna medlemsregister. Djurskyddet Eskilstuna har flera olika funktioner inlagda i vårt medlemsregister som vi skulle förlora om vi inte sköter det själva. Bland annat har vi avtal med Prolog som sköter våra medlemsutskick. Eftersom Djurskyddet Sverige inte accepterade att vi ställde oss utanför detta gemensamma register, valde vi att gå ur Djurskyddet Sverige och istället utöka samarbetet med Svenska Djurskyddsföreningen, där vår förening varit medlem i två år.

Efter diskussioner med medlemmarna, där diskussionens vågor mellan varven gick höga, blev det i varje fall vid omröstning med handuppräckning nästan enhälligt beslutat att vi går ur Djurskyddet Sverige. En av medlemmarna reserverade sig med anledning av att han ansåg sig inte tillräckligt insatt i frågan.

Efter att denna punkt klarats av bjöds på kaffe/the och smörgås samt kaka för de medlemmar som ville ha. Vi hade även försäljning av bland annat vår kalender.

Eftersom en del medlemmar vid mötet uppenbarligen inte visste vad Svenska Djurskyddsföreningen är, så kommer här en kort presentation:

Svenska Djurskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige har en delvis gemensam historia. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen, som det hette när det först bildades 1875, arbetade främst för bättre villkor för arbetshästar, men även med att öka kunskapen om alla djurs behov av omsorg. När Karlskronas Djurskyddsförenings ordförande Ernst Wadstein framförde en önskan om att alla djurskyddsföreningar i Sverige borde gå ihop till ett förbund för att få större genomslagskraft nappade Svenska allmänna Djurskyddsföreningen på idén och bad Ernst om hjälp att förverkliga

detta. Det var 18 föreningar som inledningsvis var intresserade. Så 4 juni 1897 bildades Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund.

1939 bestod SDC av 67 föreningar. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen var en av dessa. Men på 50-talet beslöt de sig tillsammans med Nordiska Samfundet för plågsamma djurförsök att lämna SDC och arbeta på egen hand.

Än idag arbetar föreningen för en ökad kunskap om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. De arbetar genom information och opinionsbildning, precis som Djurskyddet Sverige.

De stödjer djurskyddsfrämjande forskning genom donationer och delar ut utmärkelser till eldsjälar inom djurskydd.

Svenska Djurskyddsföreningen leds för närvarande av generalsekreterare Lillemor Wodmar, som under många år arbetat som veterinär. Hon blev för övrigt 2016 vald till hedersdoktor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

(Namnet Lillemor Wodmar säger förmodligen gemene man ingenting, men om man säger Teddy på Saltkråkan så kanske fler vet vem det handlar om!)
Blog image


Vid protokollet

Lena Almenius, sekreterare