Medlemsinformation

Medlemsinformation

Om medlemsinformationen

Här kommer vi att delge våra medlemmar information och notiser om vad som händer i Eskilstuna Djurskyddsförening. Dessutom lägger vi ut en del handlingar från våra årsmöten.

Årsmöteshandlingar 15 mars 2018

ÅrsmötenPosted by Webbmaster Mon, April 23, 2018 16:11:41
Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmötet 2018-03-15
i klubbstugan vid Kälby.Verksamhetsberättelse för 2017.Ekonomiska berättelser för 2017.Revisionsberättelse för 2017.Verksamhetsplan för 2018.Resultatbudget för 2018.Protokoll från det konstituerande styrelsemötet samma dag.